Contabilitate – Conta.ro

sigla
Prezentare Servicii oferite Clientii nostri Contact
 
 

CI EXPERT CONTABIL SI INSOLVENTA

Braila
STR.VECHE,NR.22
0339102678
enemihaelaadriana@yahoo.co.nz

Servicii oferite

Servicii oferite


SERVICII OFERITE

CONTABILITATE

* inregistrarea in contabilitate a documentelor primare;
* intocmirea jurnalelor de cumparari si vanzari, stabilirea TVA de plata/recuperat;
* intocmirea registrelor contabile si a balantelor de verificare lunare;
* calcularea obligatiilor de plata catre Bugetul de Stat (impozitul de profit, impozitul pe venit, dividende etc.) si intocmirea ordinelor de plata aferente;
* intocmirea si depunerea bilantului contabil;
* documentatia solicitata de banci in vederea obtinerii de credite (cash flow, previziuni, planuri de afaceri);
* situatiile financiare solicitate de organele de stat, statistica, banci;
* intocmirea si depunerea declaratiilor (100, 112, decont 300, 301,390, 392, 394 etc.) catre autoritati.
(posed certificat digital propriu pentru transmiterea on-line a declaratiilor)


CONSULTANTA CONTABILA
* acordarea de asistenta pe perioada controalelor in vederea recuperarilor de TVA;
* acordarea de asistenta pe perioada controalelor fiscale;
* reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale Inspectoratului Teritorial de Munca;
* analiza si rapoarte financiare.


SALARIZARE
* intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata aferente datoriilor catre Bugetul de Stat si Asigurarilor Sociale;
* intocmirea declaratiilor (112)
* intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
* intocmirea adeverintelor de venit pentru obtinerea de credite de catre angajati;
* rezilierea contractelor de munca;
* inregistrarea deciziilor si actelor aditionale;
* intocmirea registrului de evidenta a salariatilor;

REORGANIZARE JUDICIARĂ ȘI FALIMENT .
* Administrare judiciară în perioada de insolvență solicitată prin cerere introductivă sau la cererea creditorilor;
* Administrator judiciar în perioada de reorganizare judiciară după un plan de redresare economico-financiară;
* Administrator special desemnat de asociații debitoarei în perioada de insolvență și reorganizare judiciară;
* Întocmirea documentației necesare elaborării unui plan de reorganizare judiciară;
* Întocmirea unui plan de reorganizare judiciară;
* Lichidator judiciar în procedura falimentului solicitată prin cerere introductivă sau desemnat de instanța de fond.


LICHIDARE ADMINISTRATIVĂ
* Lichidator în procedură de lichidare administrativă la solicitarea asociaților persoanei juridice (societate comercială, asociație/fundație, cooperativă, societate agricolă, etc.);
* Întocmirea documentației necesare lichidării administrative de către asociatul unic, în vederea radierii din registrul comerțului;
* Întocmirea documentației necesare în vederea radierii din registrul comerțului sau alte registre speciale.

CONSULTANTA SI ASISTENTA MANAGERIALA DE SPECIALITATE

* Consultanta privind analizarea situației economico-financiare nefavorabile a societății comerciale;
* Întocmirea documentației necesare solicitării stării de insolvență a societății comerciale, aflate în dificultate;
* Întocmirea documentației necesare solicitării procedurii falimentului unei societăți comerciale sau altei entități;
* Consultanta privind întocmirea unui plan de reorganizare judiciară;
* Consultanta privind întocmirea unui plan de fuziune sau divizare societăți comerciale;


ALTE SERVICII
* expertize contabile judiciare si extrajudiciare
* cenzorat
* consultanta in ceea ce priveste managmentul business-ului;
* analize financiare si rapoarte in vederea obtinerii de credite;
* intocmirea de raportari lunare/trimestriale/semestriale/anuale catre firmele "mama" pentru societatile care fac parte din diverse grupuri sau catre conducerea firmei etc.;
* consultanta juridica in vederea infiintarii de societati comerciale.